psiholog ?

Mogućnost "online" psihološkog savjetovanja. Javite se na mail (kontakt)!
...ne možete promijeniti vjetar, ali možete podesiti jedra"
nepoznati autor
Psiholog privatne psihološke prakse PSIDRA u Rijeci može vam pomoći u razumijevanju vlastita ponašanja te rješavanju raznih psihičkih problema.

Prema dogovoru se može učiniti dijagnostička obrada (za potrebe škole, po uputi liječnika, psihijatra, na osobni zahtjev), neurofeedback tretman, savjetovanje, individualna ili obiteljska terapija, pomoć u učenju, pamćenju, socijalnim vještinama....

U procesu psihološkog savjetovanja nastoji se osobu podučiti, usmjeriti, podržati ili ukratko -  osnažiti u iznalaženju različitih odgovora ili prikladnijih načina u suočavanju sa teškoćama na koje nailazi i s kojima se teško sama nosi. 

Cilj:

 • postupno prevladavanje problema
 • osnaživanje u suočavanju sa raznim životnim situacijama
 • postizanja većeg životnog zadovoljstva

Uključuje:

 • aktivno slušanje
 • interakciju
 • komunikaciju

Kome je namijenjeno?

 • djeci, maloj i “velikoj”
 • učenicima, studentima
 • odraslima, ali i malo “starijima”
 • roditeljima, ali i onima koji to žele biti

Kako se provodi?

 • pristup  je individualan (VIŠE O NAČINU RADA)
 • prilagođava se svakom pojedinačno
 • ovisi o Vašem specifičnom problemu, Vašim očekivanjima i potrebama. 

Kada se odlučiti na savjetovanje?

 • kada osjetite da se teško nosite sa životnim situacijama i izazovima
 • ne vidite izlaz ili rješenje nekih problema
 • osjećate stalni pritisak i stres
 • ako se osjećate potišteno, prestrašeno ili tjeskobno
 • prati vas osjećaj krivnje, bezvrijednosti, bespomoćnosti
 • imate problema u odnosu sa drugima
 • problemi u braku, obitelji, na poslu…

Ili možda…

 • imate tinejdžera u kući i ne znate kako živjeti i komunicirati s njime 
 • ili imate problema sa kontrolom pijenja alkoholnih pića, sa drogom ili drugim  ovisnostima (o kockanju, računalu, internetu, facebooku…)


Kada imate problema sa…

 • učenjem, pamćenjem, koncentracijom
 • pažnjom ili hiperaktivnošću
 • lošim ocjenama u školi
 • ili donošenjem odluka…

A možda…

 • vam se čini da vam je život ponekad isprazan i zamoran

Ili samo…

 • želite saznati kako iskoristiti svoje potencijale i kvalitete.....

 

AKTUALNO

NEUROFEEDBACK I SPORT

NEUROFEEDBACK I DEPRESIVNOST

NEUROFEEDBACK I ANKSIOZNOST

NEUROFEEDBACK I TEŠKOĆE UČENJA (LD)

NEUROFEEDBACK I ADD/ADHD

NEUROFEEDBACK, DIS i  ASDs

PRIJATELJSTVA ILI?

DRUGI POGLED ili kako se sve može učiti...

"GRANICE"
kako učinkovito postaviti granice u komunikaciji sa  tinejdžerima

NEUROFEEDBACK, metoda učenja mozga kako da funkcionira bolje, posebice primjenjivo za ADHD, ADD...

PROFESIONALNA SELEKCIJA, pomoć pri odabiru kadrova..