psiholog ?‎ > ‎

NeuroCBpack

NeuroCBpack obuhvaća primjenu terapijskog paketa tehnika i postupaka kod djece koja imaju neki od problema povezanih pretežito sa teškoćama pažnje i aktivnosti ali i drugih teškoća učenja koje bitno narušavaju svakodnevno funkcioniranje.

Primjenu nalazi kod djece ranije školske dobi, a svakako se može koristiti i kod svih dobnih skupina učenika te se individualno prilagođava i zajednički dogovara.

Ciljevi kod NeuroCBpack-a uključuju poboljšanje efikasnosti pažnje, koncentracije, kognitivnih vještina i kontrole ponašanja te povećanje razine zadovoljstva u školskom i obiteljskom funkcioniranju.

Paket uključuje tehniku neurofeedbacka, kognitivni trening, modifikaciju ponašanja te rad sa roditeljima.

Teškoće učenja obuhvaćaju šaroliku skupinu razvojnih smetnji i teškoća koje se najčešće otkrivaju polaskom u školu kada značajno utječu na školsko postignuće i socijalno emocionalnu prilagodbu. Smatra se da su u podlozi teškoća učenja, pažnje i aktivnosti, problemi s učinkovitom obradom podataka, odnosno time kako djelotvorno različiti dijelovi mozga koordiniraju jedni s drugima.

U tretmanu ADHD-a te raznih teškoća učenja i ponašanja, u novije se vrijeme koristi i metoda neurofeedbacka koja se u osnovi bazira na potkrepljivanju željene promjene u ponašanju sukladno ciljevima tretmana.

Kognitivni trening podrazumijeva uvježbavanje onih vještina koje su slabije razvijene, a ovdje su to najčešće radno pamćenje, psihomotoričke vještine, ustrajnost mentalnog napora.

Kognitivno bihevioralni tretman kod navedenih teškoća, uvijek se individualno koncipira te u najkraćim crtama, u radu sa djetetom uključuje razvoj prilagođenijih obrazaca ponašanja, a sa roditeljima psihoedukaciju, savjetovanje i suport.

Naglasak na pojedinim dijelovima paketa bazira se na prethodno prevedenim rezultatima testiranja kognitivnih funkcija djeteta, opažanja ponašanja i podacima iz intervjua sa roditeljima i djetetom.

Rad je zamišljen kontinuirano tijekom školske godine kroz tjedne susrete sa djetetom i mjesečne sa roditeljima.

NeuroCBpack tretman provodi psiholog, a kao rezultat višegodišnjeg iskustva rada s djecom, paket odabranih tehnika uz uključenost svih činioca tretmana pokazao se veoma uspješnim i učinkovitim.

Javite se za dogovor.