Što je šef bez moći

Odlike „moćnog“ rukovoditelja

Velik je broj shvaćanja pojma vođe. U poslovnom smislu pod ovim pojmom uglavnom se misli na osobu koja je nadređena određenoj grupi ljudi i upravlja njihovim poslovnim zadacima. Kada bismo njegovu ulogu saželi u jednu riječ, većina bi se složila, bila bi to moć. Rukovoditelj mora posjedovati moć i uz pomoć nje utjecati na ponašanje svojih podređenih. Bez moći i utjecaja, rukovoditelj je samo još jedan član tima.

Uz pomoć vlastite moći rukovoditelj utječe ne samo na ponašanja vlastitoga tima, već i na njihove stavove prema organizacijskom vrhu i na njihovu percepciju pravednosti podjele poslovnih zadataka.

Osim utjecaja na njih, rukovoditelj im i nalaže poslovne zadatke, traži od njih da podržavaju njegove prijedloge i slijede njegove odluke.


Što je to što rukovoditelja čini moćnim? Što razlikuje rukovoditelja koji ima moć utjecaja na svoj tim od onoga koji ne kontrolira svoj tim ili od ostalih članova tima? Na ovo pitanje odgovor nam daju četiri karakteristike rukovoditelja: stručnost, privlačnost, napor (trud) i legitimitet.

1) Stručnost se odnosi na konstantno napredovanje rukovoditelja po pitanju njegovih znanja i vještina. Stručnost je jedini kriterij koji dugoročno povećava vjerojatnost da će osoba biti unaprijeđena. 

2) Osobna privlačnost odnosi se na karizmu i izgled rukovoditelja. Zaposlenici među sobom uvijek odabiru onog pojedinca koji posjeduje karizmu. Ona je jednostavno nužna da bi netko prihvatio vašu viziju i slijedio je. Uz karizmu, zaposlenike je lako vezati i vanjštinom. Jednostavno rečeno, lakše je slijediti nekoga tko je adekvatno odjeven, privlačan i ima dobre socijalne vještine jer takva osoba ulijeva povjerenje. A kada nekome vjerujemo, lakše se odlučujemo na to da slijedimo njegov primjer.

3) Uloženi napor pokazuje spremnost na vlastitu žrtvu. Zaposlenici ne vole da ih vodi osoba koja jedva čeka da prođe radno vrijeme pa da odu doma. Oni očekuju da će rukovoditelj raditi najviše i najduže te da će svoj povlašteni status opravdati dodatnim ulaganjem vremena u vlastitu viziju. Na taj način rukovoditelj svojim podređenima pokazuje da vjeruje u svoju viziju i da zna što čini.


4) Legitimitet se odnosi na pisana pravila kojima organizacija diktira pravila ponašanja za određeno radno mjesto. Nitko ne voli osobu koja sama sebi na silu uzima za pravo da se ističe i šefuje. Organizacija mora stati iza svojih rukovoditelja i pri njihovom imenovanju uz pomoć pravilnika „ozakoniti“ njihovo „šefovanje“.

 

Bez ispunjenja sva četiri navedena uvjeta, podređenima će biti vrlo teško rukovoditelja smatrati pravim vođom jer se naprosto nedovoljno razlikuje od njih. Stoga je nužno pomno birati zaposlenike koji će napredovati na položaj rukovoditelja, a još pomnije birati određene vrste profesionalnog usavršavanja koje će za ishod imati optimizaciju jedne od ovih karakteristika.
Podstranice (1): Odakle šefu moć?
Comments