općenito o NFB-u

Neurofeedback je cjelovit program koje se bazira na opservaciji i upravljanju moždanih

valova (brainwave) te osnažuje mogućnosti koncentracije, pažnje, budnosti ali i relaksacije.
Desetljeća istraživanja ljudskih moždanih valova, načina na koji kako mozak radi i kako se može povećati njegova funkcionalnost sada je proizvelo veoma efikasne metode za jačanje snage mozga.

Radi se o metodi koja se u svijetu primjenjuje već tridesetak godina, a u Hrvatskoj je još relativno nova. Ipak, polako se uvodi i kod nas, posebice u tretmanu hiperaktivnosti, impulsivnosti i poremećaja pažnje kod djece. Metoda se može koristiti i u tretmanu niza drugih teškoća ali i kod svih ljudi koji žele poboljšati svoje funkcioniranje.


Neurofeedback može promijeniti život učenika, studenata, poslovnih ljudi, sportaša, djece sa poteškoćama učenja, koncentracije i pažnje (ADHD, ADD).Potencijalni korisnici mogu imati koristi:

u sportu

 • oplemeniti svoju vještinu i izvedbu
 • ostati koncentriran i kod pojave umora
 • bolji fokus na izvedbu
 • reducirati disciplinske probleme
 • naučiti igrati brže
 • eliminirati «glupe» pogreške
 • reducirati stres
 • smanjiti vanjske i unutrašnje distraktore (uzbuđenje, strah, buka…)

u učenju

 • povećati sposobnost učenja

 • razviti fleksibilnost
 • bolje usmjeravati i obraćati pažnju u razredu
 • reducirati impulzivnost i hiperaktivnost
 • ostati koncentriran na zadatak
 • provoditi manje vremena u učenju

na poslu

 • poboljšati koncentraciju i relaksaciju
 • razviti bolje radne navike
 • brže naučiti nove zadatke i materijale
 • reducirati stres i asocirane zdravstvene probleme
 • završiti zadatak na vrijeme
 • poboljšati organizacijske vještine
 • poboljšati točnost
 • reducirati nasilje u radnoj sredini
 • omogućiti otvaranje kanala komunikacije za bolje međuljudske odnose
 • poboljšati sposobnost prodaje i poslovnih odnosa
 • naučiti stvarno slušati druge