ADHD

Neurofeedback tretman kod ADHD

najčešće se povezuje sa:

 • smanjenjem hiperaktivnosti,
 • impulsivnosti,
 • stabilizacijom raspoloženja,
 • poboljšanjem obrasca spavanja,
 • povećanjem pažnje,
 • pamćenja i koncentracije,
 • poboljšanjem školskog postignuća.
Neurofeedback i ADHD
 • Na tom polju učinjeno je najviše istraživanja, počevši od kasnih 1970-tih godina.
 • Istraživanja na polju neurofeedbacka i klinički rad Dr. Joel Lubara i drugih (npr., Lubar, 1995) pokazala su da je moguće „trenirati“ mozak.
 • Novije studije i dalje dokazuju učinkovitost ove metode posebice u redukciji simptoma impulsivnosti i povećanja fokusirane pažnje (Gevensleben, et al., 2009).
 • Za ADHD kažu da je prisutan od 6% do 9% među školskom populacijom, a ako se ne tretira, proteže se i u odraslu dob i time čini značajne poteškoće u profesionalnom i društvenom funkcioniranju.


Što se dešava u mozgu?

 • Kod osoba koje imaju probleme sa pažnjom i koncentracijom, u situaciji kada moraju pozorno slušati ili izvršavati neki zadatak, oni dijelovi mozga koji bi se trebali aktivirati, čine upravo suprotno, to jest:
 •  smanje svoju aktivnost (ne proizvode dovoljno beta valova),
 • a pojača se aktivnost ometajućih valova (previše theta valova). 
NA SLICI

- lijevo, crvena boja označava THETA valove koji su znak snižavanja aktivnosti umjesto aktiviranja
- desno, plava i zelena boja su znak BETA valova i koncentracije na zadatak kod osoba koje nemaju razvojnih teškoća
 • Theta je „marker“ za taj poremećaj te je asociran sa tzv. «isključivanjem» (tuning out).
 • Osobito je važan omjer valova theta/beta gdje osobe sa ADHD pripadaju grupi od  7% onih koji imaju 1,5 standardne devijacije odstupanja u tom omjeru.
 • Smatra se da netko ima EEG marker za ADHD ukoliko se pojavi takvo odstupanje (Monastra et al., 2001).
 • Otprilike 90% osoba s dijagnozom ADHD-a je pozitivno za ovaj EEG marker.

Kako neurofeedback tu pomaže?

 • Kod ADHD osnovni cilj je reducirati amplitudu theta valova.
 • Povećati amplitudu SMR i beta valova koji su asocirani sa pozornošću, fokusiranjem, koncentracijom na rješavanje problema.
 • Cilj je postići kontrolu samoregulacije moždanih valova – ostati relaksiran, ali istovremeno budan i fokusiran.
 • Neurofeedback pomaže tako da se udio sporijih, ometajućih valova može naučiti kontrolirati
 • To znači, može se naučiti smanjiti udio ometajućih valova u odnosu na one koje trebamo za poboljšanje funkcije koju tretiramo.
 • Također se bilježe pozitivni efekti u smanjenju impulzivnosti, hiperaktivnosti.
 • Poboljšava se stabilnost raspoloženja, spavanja, povećanje pažnje i koncentracije.