DEPRESIVNOST

Neurofeedback i depresivnost

Kažu da je depresija bolest modernog doba i da se svi ponekad osjećamo depresivno.

Je li to zbog prečestih doživljaja neuspjeha pa se počinjemo osjećati bespomoćno?

Ili se osjećaj tuge gomila i preplavljuje naša osjetila pa se čini kao da plivamo u jezeru iz kojeg nikako da isplivamo?

Ili je to samo doživljaj tmurnih raspoloženja prožetih nedostatkom volje i motivacije koji brzo prođe, kao crni oblak koji se brzo raspline.

Što god bilo, danas smo suočeni sa porastom depresivnosti, osjećajem besmisla, raznih strahovanja, stalnih stresova.

 

A kako je u mozgu…

 

Novija istraživanja depresivnosti pokazuju određenu pravilnost  u pojavljivanju moždanih valova.

Opaženo je da postoji više sporih moždanih valova u lijevom prednjem dijelu mozga u odnosu na desnu stranu.


Slika na lijevoj strani pokazuje osobu sa depresijom
, gdje
narančasta i žuto obojana područja pokazuju da postoji višak sporih alfa moždanih valova.

Desno je slika bez takvih poremećaja u aktivnosti mozga


Lijevi frontalni dijelovi mozga povezani su sa pozitivnim emocijama i pristupu motivaciji, kao što je želja za uključivanjem u odnose sa drugim ljudima.

Desni prednji dio mozga je više povezan s depresijom i strahom, uz motivaciju da se povuče i izbjegava druge ljude.

Kada postoji više sporih moždanih valova u lijevom frontalnom području, ovaj dio mozga je manje aktivan i desni frontalni režanj više dominira.

Takva osoba je predisponirana da lakše postane depresivna, da se povuče od drugih ljudi i da bude uznemirena, anksiozna.

Neurofeedback u tretmanu depresije

Rosenfeld (1997) je primjetio je da kod pacijenata sa dijagnozom depresije, postoji razlika u zastupljenosti alfa ritma obzirom na lijeve i desne prefrontalne dijelove mozga. U lijevom dijelu alfa je bila veća od desne strane dok je kod osoba bez dijagnoze depresije taj odnos obrnut.

Tako se u neurofeedbacku razvio protokol baziran na alfa asimetriji.

Shodno rezultatima istraživanja Rosenfelda i suradnika, neurofeedback tretman depresije se bazira na učenju, treniranju mozga da reducira frontalnu asimetriju moždanih valova.

Tretman se čini prilično obećavajući, ne samo u olakšanju od depresije, već i u modificiranju temeljne biološke predispozicije za razvoj depresije.

Podstranice (1): NEUROFEEDBACK I SPORT
Comments