N O V O S T I‎ > ‎

Održana prezentacija o Neurofeedbacku u Istri

objavio 2. ožu 2013. 09:51 Dra Sep

U organizaciji i na poziv Županijskog stručnog vijeća stručnih suradnika psihologa i nastavnika psihologije OŠ i SŠ Istarske županije, 28. 02. 2013. godine u OŠ u Potpićanu, održana je prezentacija sa temom - Neurofeedback u tretmanu ADD/ADHD i ostalih poteškoća učenja.         

Sudionici su mogli saznati informacije vezane uz razvoj i mogućnosti primjene neurofedbacka u tretmanu širokog spektra ponašanja, s naglaskom na teškoće učenja i ADHD/ADD; čuli su i neke bitne pretpostavke za razvoj metode kao što su razina pobuđenosti (arousal) te funkcionalna organizacija mozga. Sudionicima je podijeljen kratki upitnik sa popisom simptoma koji upućuju na teškoće lijeve, odnosno desne hemisfere. Također su mogli vidjeti kratku snimku rada s pacijentom te su dobili i informativni letak o neurofeedbacku.

Na sastanku je bilo preko 30 sudionika te je, osim ove, prezentirano i nekoliko drugih, veoma zanimljivih i korisnih predavanja i radionica. Jako sam zadovoljna što sam imala priliku bitii aktivnim sudionikom ovog sastanka.


Comments