N O V O S T I‎ > ‎

Prezentacija na Konferenciji HUBIKOT-a

objavio 25. lis 2015. 14:16 Dra Sep   [ ažurirano 25. lis 2015. 14:25 ]
U organizaciji Hrvatskog udruženja za bihevioralno - kognitivne terapije održana je u Zagrebu u  Hotelu Dubrovnik, 1. konferencija HUBIKOT -a s međunarodnim sudjelovanjem od 24.-26.9.2015.
U sklopu Simpozija 3 - Bihevioralno-kognitivni pristup u radu s djecom, prikazana je prezentacija:

Primjena terapijskog paketa u radu s djecom sa specifičnim razvojnim teškoćama
Draženka Šepić Labrović
Privatna psihološka praksa PSIDRA,
Rijeka, Hrvatska

Prikaz obuhvaća primjenu terapijskog paketa tehnika i postupaka kod problema povezanih pretežito
sa teškoćama pažnje i aktivnosti te drugih teškoća učenja djece ranije školske dobi, a koje bitno narušavaju svakodnevno funkcioniranje.
Ciljevi uključuju poboljšanje efikasnosti pažnje, koncentracije, kognitivnih vještina i kontrole ponašanja te povećanje razine zadovoljstva u školskom i obiteljskom funkcioniranju.
Paket uključuje tehniku neurofeedbacka, kognitivni trening, modifikaciju ponašanja te rad sa
roditeljima. Rad je zamišljen kontinuirano tijekom školske godine kroz tjedne susrete sa djetetom i mjesečne sa roditeljima. Naglasak na pojedinim dijelovima paketa bazira se na prethodno prevedenim rezultatima testiranja kognitivnih funkcija djeteta, opažanja ponašanja i podacima iz intervjua sa roditeljima i djetetom.
Teškoće učenja obuhvaćaju šaroliku skupinu razvojnih smetnji i teškoća koje se najčešće otkrivaju polaskom u školu kada značajno utječu na školsko postignuće i socijalno emocionalnu prilagodbu.
Smatra se da su u podlozi teškoća učenja, pažnje i aktivnosti, problemi s učinkovitom obradom podataka, odnosno time kako djelotvorno različiti dijelovi mozga koordiniraju jedni s drugima. U tretmanu ADHD-a, ADD-a te raznih teškoća učenja i ponašanja, u novije se vrijeme koristi i metoda neurofeedbacka koja se u osnovi bazira na potkrepljivanju željene promjene u ponašanju sukladno ciljevima tretmana.
Kognitivni trening podrazumijeva uvježbavanje onih vještina koje su slabije razvijene, a ovdje su to najčešće radno pamćenje, psihomotoričke vještine, ustrajnost mentalnog napora.
KBT tretman kod navedenih teškoća, uvijek se individualno koncipira te u najkraćim crtama, u radu sa djetetom uključuje razvoj prilagođenijih obrazaca ponašanja, a sa roditeljima psihoedukaciju, savjetovanje i suport.
Kao rezultat višegodišnjeg iskustva rada s djecom,paket odabranih tehnika uz uključenost svih činioca tretmana, pokazao se veoma uspješnim u smislu ostvarenja ciljeva.
Comments